Διαφημιστικά έντυπα

Επαγγελματικές κάρτες, φυλλάδια, επιστολόχαρτα, φάκελοι, folders καθώς και κατασκευή menu εστιατορίων, café με ποικίλους τρόπους κατασκευής.